رفتن به محتوای اصلی

جوانسازی با مزوبوتاکس

مزوبوتاکس یک نوع مزو به همراه بوتاکس رقیق شده می باشد 
که کاملا طبیعی بوده و میتواند جایگزین تکنیک بوتاکس شود.


فواصل درمان :
2 الی 3 جلسه
به فاصله 2 الی 4 هفته

 

 

برای نمایش تمام صفحه  ⛶  را روی ویدئو انتخاب نمایید: