رفتن به محتوای اصلی

درمان های سایناشور

  • رفع واریس های ناحیه صورت و بدن
  • دوره درمانی ۱ الی ۶ مجلسه به فاصله ۱ ماه
  • عوارض بلند مدت ندارد
  • اما گاها  کبودی مختصر در ناحیه مشخص میشود که پس از گذشت ۱ الی ۲ هفته بطور کامل رفع خواهد شد
  • رفع کک و مک های صورت و دست و دکلته
  • دوره درمان ۲ الی ۳ جلسه
  • فواصل درمان ۳ الی ۴ هفته

نقاهت : بعد از ۳ روز از درمان کک و مک ها  تیره تر خواهد شد و پوسته ریزی خواهد کرد و بهبودی در ناحیه درمان حاصل خواهد شد.

 

برای نمایش تمام صفحه  ⛶  را روی ویدئو انتخاب نمایید: