رفتن به محتوای اصلی
فوايد نخ دندان

عده ای فكر میكنند كه نخ دندان برای بیرون آوردن غذاهای بین دندان هاست و لذا اگر غذایی دربین دندان ها گیرنكند، احتیاجی به نخ دندان نیست.

مشترک مطالب زیبایی و دندانپزشکی شوید.