رفتن به محتوای اصلی

لیست قیمت لیزر موهای زائد

لیست قیمت لیزر موهای زائد

با رزرو اینترنتی از تخفیف 5 درصد بهره مند شوید.

 

لیزر نواحی بدن

(خانم ها)

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

بازو 150 142 150 142
بیکینی 210 199 210 199
بیکینی کامل 250 237 250 237
پشت لب 40 38 40 38
چانه 69 65 69 65
خط باسن 77 73 77 73
خط سینه 65 61 65 61
خط ناف 69 65 69 65
داخل ران 168 159 168 159
دست کامل 350 332 350 332
دور سینه 65 61 65 61
ران 390 370 390 370
روی باسن 180 171 180 171
روی پا 66 62 66 62
روی دست 66 62 66 62
زیربغل 120 114 120 114
ساعد 230 218 230 218
ساق پا 350 332 350 332
سینه 140 133 140 133
شکم کامل 180 171 180 171
شکم زیرناف 150 142 150 142
صورت 179 170 179 170
کشاله ران 110 104 110 104
کل پا 690 655 690 655
کل کمر 280 266 280 266
گردن 85 80 85 80
گودی کمر 180 171 180 171
گونه 75 71 75 71

 

 

لیزر کل بدن خانم ها

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

کل بدن کامل 1550 1472 1550 1472
کل بدن کاربردی (بدون شکم و کمر) 1320 1254 1320 1254
کل بدن ویژه (کل پا - ساعد - بیکینی - زیربغل - خط ناف - دورسینه) 1160 1102 1160 1102

 

لیزر نواحی بدن

(آقایان)

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

کل بدن 1900 1805 1900 1805
بازو 190 180 190 180
بینی 30 28 30 28
پیشانی 80 76 80 76
خط باسن 99 94 99 94
داخل ران 230 218 230 218
دست کامل 430 408 430 408
ران 490 465 490 465
روی باسن 220 209 220 209
روی پا 90 85 90 85
روی دست 90 85 90 85
زیربغل 179 170 179 170
زیرمایو 250 237 250 237
زیرمایو کامل 330 313 330 313
ساعد 275 261 275 261
ساق پا 420 399 420 399
سینه 220 209 220 209
سرشانه 150 142 150 142
شکم کامل 250 237 250 237
شکم زیر ناف 179 170 179 170
کشاله ران 150 142 150 142
کل پا 880 836 880 836
کل کمر 430 408 430 408
گردن 110 104 110 104
گودی کمر 220 209 220 209
گوش 60 57 60 57
گونه 90 85 90 85

 

 

پکیج های تخفیفی لیزر موهای زائد ایرانیان

 

پکیج های خانم ها نواحی

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

پکیج کاربردی ۱ ساعد - ساق - بیکینی - زیربغل 840 798 840 798
پکیج کاربردی ۲ کل پا - باسن - بیکینی - زیربغل 940 893 940 893
پکیج کاربردی ۳ دست - صورت - بیکینی - زیربغل 680 646 680 646
بیکینی و زیربغل بیکینی - زیربغل 350 332 350 332
صورت و گردن صورت - گردن 250 237 250 237
چانه و پشت لب چانه - پشت لب 96 91 96 91

 

 

 

 

پکیج های آقایان نواحی

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

پکیج کاربردی ۱ گونه - گوش - پشت و جلو گردن - بینی 320 304 320 304
پکیج کاربردی ۲ کمر - سینه - زیربغل - شکم - سرشانه 860 817 860 817
پکیج کاربردی ۳ کل پا - زیرمایو - زیربغل - روی باسن 1160 1102 1160 1102
زیرمایو و زیربغل زیرمایو - زیربغل 460 437 460 437