رفتن به محتوای اصلی

مزوتراپی مو

  • مزوتراپی شامل تزریق مواد مغذی اساسی مانند ویتامین ها ، آنتیاکسیدان ها و داروهای محرک گردش خون، در فاصله های یک سانتیمتری به  بافت مزودرم پوست سر می باشد .
  • تزریق  با استفاده از یک سوزن بسیار نازک وکوتاه  یا با استفاده از مزوگان(mesogun) با امکان تزریق ردیفی بر سر انجام میشود. در عمل مزوتراپی می توان تزریق را در عمق های مختلفی از 1 میلی متر تا 4 میلی متر انجام داد که این کاملا به نوع پوست بستگی دارد و اینکه فرد تحت چه شرایطی این روش درمان را انجام می دهد.
  • در این روش درمانی جذب مواد مغذی توسط فولیکول های مو به حداکثر میزان خود می رسد. جذب مواد مغذی منجر به تحریک فولیکول ها می شود که در نهایت باعث رشد بیشتری در ناحیه مو می گردد.

 

برای نمایش تمام صفحه  ⛶  را روی ویدئو انتخاب نمایید: