رفتن به محتوای اصلی

فوايد نخ دندان

عده ای فكر میكنند كه نخ دندان برای بیرون آوردن غذاهای بین دندان هاست و لذا اگر غذایی دربین دندان ها گیرنكند، احتیاجی به نخ دندان نیست.

حال آنكه نخ دندان صرفا برای بیرون آوردن غذا از بین دندان ها نیست. یعنی اگرهیچ غذایی بین دندان های شما گیرنكند، بازهم لازم است حداقل یكباردرشبانه روزاز نخ استفاده كنید.

دندان ها دارای ٥ سطح هستند كه تنها سه سطح آن با مسواك تمیز می شود.سطح بین دندانی به هیچ وجه با مسواك تمیز نمی شود و حال این كه میكروب كه عامل پوسیدگی است در آنجا نیز لانه می كند.

محققان در جدیدترین آزمایشات خود به این نتیجه رسیده اند كه استفاده از نخ دندان می تواند از سكته قلبی یا مغزی جلوگیری كند. با استفاده از نخ دندان همچنین می توانید بسیاری از بیماری های دستگاه گوارش را نیز از بین ببرید چراكه نبود جرم از خطر مریض شدن شما می كاهد.