رفتن به محتوای اصلی

لیست قیمت لیزر موهای زائد

لیست قیمت لیزر موهای زائد

با رزرو اینترنتی از تخفیف 5 درصد بهره مند شوید.

 

لیزر نواحی بدن

(خانم ها)

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

بازو 189 180 189 180
بیکینی 260 247 260 247
بیکینی کامل 310 295 310 295
پشت لب 50 48 50 48
چانه 89 85 89 85
خط باسن 90 86 90 86
خط سینه 79 75 79 75
خط ناف 79 75 79 75
داخل ران 210 200 210 200
دست کامل 440 418 440 418
دور سینه 79 75 79 75
ران 490 466 490 466
روی باسن 229 218 229 218
روی پا 85 81 85 81
روی دست 85 81 85 81
زیربغل 150 143 150 143
ساعد 290 276 290 276
ساق پا 440 418 440 418
سینه 179 170 179 170
شکم کامل 229 218 229 218
شکم زیرناف 189 180 189 180
صورت 230 219 230 219
کشاله ران 140 133 140 133
کل پا 860 817 860 817
کل کمر 350 333 350 333
گردن 105 100 105 100
گودی کمر 229 218 229 218
گونه 99 94 99 94

 

 

لیزر کل بدن خانم ها

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

کل بدن کامل 1920 1820 1920 1820
کل بدن کاربردی (بدون شکم و کمر) 1650 1567 1650 1567
کل بدن ویژه (کل پا - ساعد - بیکینی - زیربغل - خط ناف - دورسینه) 1450 1377 1450 1377

 

لیزر نواحی بدن

(آقایان)

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

کل بدن 2300 2185 2300 2185
بازو 230 214 230 214
بینی 40 38 40 38
پیشانی 80 76 80 76
خط باسن 120 114 120 114
داخل ران 280 266 280 266
دست کامل 540 513 540 513
ران 610 580 610 580
روی باسن 280 266 280 266
روی پا 110 105 110 105
روی دست 110 105 110 105
زیربغل 210 200 210 200
زیرمایو 310 295 310 295
زیرمایو کامل 400 380 400 380
ساعد 340 323 340 323
ساق پا 520 494 520 494
سینه 275 262 275 262
سرشانه 180 171 180 171
شکم کامل 310 295 310 295
شکم زیر ناف 230 219 230 219
کشاله ران 180 171 180 171
کل پا 990 941 990 941
کل کمر 530 504 530 504
گردن 150 143 150 143
گودی کمر 275 262 275 262
گوش 75 72 75 72
گونه 120 114 120 114

 

 

پکیج های تخفیفی لیزر موهای زائد ایرانیان

 

پکیج های خانم ها نواحی

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

پکیج کاربردی ۱ ساعد - ساق - بیکینی - زیربغل 1050 990 1050 990
پکیج کاربردی ۲ کل پا - باسن - بیکینی - زیربغل 1160 1100 1160 1100
پکیج کاربردی ۳ دست - صورت - بیکینی - زیربغل 850 800 850 800
بیکینی و زیربغل بیکینی - زیربغل 430 410 430 410
صورت و گردن صورت - گردن 310 295 310 295
چانه و پشت لب چانه - پشت لب 120 115 120 115

 

 

 

 

پکیج های آقایان نواحی

کندلا

رزرو حضوری

(هزار تومان)

کندلا

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو حضوری

(هزار تومان)

 سایناشور

رزرو اینترنتی

(هزار تومان)

پکیج کاربردی ۱ گونه - گوش - پشت و جلو گردن - بینی 400 380 400 380
پکیج کاربردی ۲ کمر - سینه - زیربغل - شکم - سرشانه 1100 1045 1100 1045
پکیج کاربردی ۳ کل پا - زیرمایو - زیربغل - روی باسن 1450 1378 1450 1378
زیرمایو و زیربغل زیرمایو - زیربغل 570 540 570 540